Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane


Ei travel og dyktig gjeng, som treng hjelp til å fortelje om alle dei spennande prosjekta dei jobbar med.

SCROLL DOWN

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane


Ei travel og dyktig gjeng, som treng hjelp til å fortelje om alle dei spennande prosjekta dei jobbar med.

Magasin-forside2.jpg
magasin-midtside.jpg

Kunnskapsparken har en viktig rolle når det kjem til vekts og nyetableringar i fylket. I år vert dei 15 år, og i den fobindelse har vi laga eit magasin med informasjon om prosjekt, gründarar og samarbeidspartnarar.

Drople har saman med Gasta levert magasinet, der Drople har produsert tekst og bilde, Gasta design og print. Artiklane vert òg nytta på heimesidane til Kunnskapsparken: kpsf.no.

Dette er ei travel bedrift som treng hjelp til å kommunisere kva dei jobbar med - noko Drople har hatt æren av å gjere so langt i år.


(Klikk for å lese heile saka)

(Klikk for å lese heile saka)

(Klikk for å lese heile saka)

(Klikk for å lese heile saka)


Sjå fleire referansar:

Sogn og Fjordane teater


Eit regionsteater med ønskje om marknadsføre seg betre på nett.

Sogn og Fjordane teater


Eit regionsteater med ønskje om marknadsføre seg betre på nett.


Saman med AdGo har vi produsert digitale bilag til fleire forestillingar hos Sogn og Fjordane teater:

Ideen er å skapa auka forventning og nysgjerrigheit rundt teaterstykka, ved å produsere innhald som viser "behind the scenes". Kven er skodespelarane? Kven er forfattarane? Kvifor er denne historia spennande?

Annonsar på Facebook og Instagram

Magasinet vart spredd på nett både før og under forestillingane. Det var kort veg til "bestill billett"-knapp og speleplan var lett tilgjengeleg. Artiklane blei annonsert på Facebook og Instagram, spissa geografisk mot dei ulike spelestadane. Tilsaman blei artiklane klikka på over 5900 gonger, med eit annonsebudsjett på nokre tusenlappar. Dette kallar vi valuta for pengane!

Ved å lage eigne magasin til kvar framsyning, hadde vi fleire artiklar å velje mellom i kampanjeperioden som gjekk over fleire veker. Dermed gjekk ikkje annonsane så lett "ut på dato".

Sjå det ulike magasina under (trykk på dei ulike sidane for å sjå heile).

 

Førestillinga "Fjordmann":

 

Førestillinga "Så vakker du er":

 

Førestillinga "Vildanden":


Sjå fleire referansar:

Kviknes Hotel


Hotelet i Balestrand er avhengig av å selje attraksjonar i nærområdet.

Kviknes Hotel


Hotelet i Balestrand er avhengig av å selje attraksjonar i nærområdet.

Vi produserer artiklar for Kviknes Hotel i Balestrand, både på norsk og engelsk. Formålet er å vise kva hotellet og omgivnadene kan tilby. Fotturar, attraksjonar, historie, mat og fasilitetar.

 
 

Sjå fleire referansar:

Lærdal Grønt


Ei samanslutning av frukt- og grøntprodusentar, som trong hjelp til å selje meir av produktet "Lærdals beste".

Lærdal Grønt


Ei samanslutning av frukt- og grøntprodusentar, som trong hjelp til å selje meir av produktet "Lærdals beste".

Med Gasta i førarsetet, fekk Lærdal Grønt nye nettsider i mars. I kjølevannet av dei nye nettsida, hadde dei behov for å marknadsføre i houdsak eit produkt: Lærdals Beste bringebær. Dette er frosne kvalitetsbær som seljast heile året, ypperlege til kakepynt og dessert.

Saman kom vi fram til å produsere ein artikkel med tre salgsargument: kvaliteten, sunnheiten og fordelane med at dei er dyrka i Lærdal. Desse tre argumenta blei prøvd i ulike annsar for å teste kva som fungerte best.

Kva annonse trur du slo best an?

Vi trudde sunnheit ville slå an, men fordelane med å dyrke bær i Lærdal vann. 

God effekt

Etter ein kapanje over tre veker, kunne Lærdal Grønt melde om auka sal av bringebær i perioden. Berre nokon Meny-butikkar solde bære, så vi spissa annonsane mot folk som budde i områdene rundt desse butikkane.

Sjå heile artikkelen her.


Sjå fleire referansar:

Avery Dennison NTP


Ein bedrift med Internasjonalt selskap ønskte seg responsive nettsider og meir innhald.

Avery Dennison NTP


Ein bedrift med Internasjonalt selskap ønskte seg responsive nettsider og meir innhald.

Transfermerker til arbeids-, sports- og profilklær

Tøymerkene (transfermerker) til Avery Dennison NTP finn du på alt frå draktene til Barcelona, t-skjortene til Fjellsportfestivalen og arbeidstøyet til fleire store bedrifter. I tillegg til å fungere godt på mobil og nettbrett, skal nettsidene til NTP gi meir oversiktleg produktinformasjon, ha meir innhald som gir kundane kunnskap og innhald som bidreg til betre treff på søkemotorar.

 

Satsing på content marketing

Det blir stadig viktigare å produsere relevant innhald på nettsidene for å komme opp på søkemotorar. Vi produserer difor bloggartiklar på fast basis for Avery Dennison NTP.


NTP_«Vekao».png

Sjå fleire referansar:

Fokusklinikken


Eit tverrfaglig helsesenter i Oslo, med behov for veiledning til marknadsføringsplan.

Fokusklinikken


Eit tverrfaglig helsesenter i Oslo, med behov for veiledning til marknadsføringsplan.

For Fokusklinikken har vi prvd oss fram til den beste samarbeidsmodellen. Dei gjer ein del marknadsføring sjølv, men treng hjelp og innspill til ein del. Dermed produserer Drople nokon artiklar, medan dei produserar nokon, og får hjelp til korrektur, vinkling på saken osv.

I tillegg treng dei ein tredjepart som føljer med på trafikken, kommer med innspel og veiledning. Dei er i ein bransje med hard konkurranse,d er alle har eit felles måt: komme høgs opp på Google når ein søker etter behandler i Oslo-området.

Fordelen med denne bransjen, er at det er lett å få til gode fagartiklar.

Coop Extra


Coop Extra


 


Sjå fleire referansar:

Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat


Sogn og Fjordane - Noregs fruktfat


Fruktfatet er ei næringsklyngje som skal revitalisere frukt- og bærnæringa i Sogn og Fjordane gjennom eit kraftfullt nettverk. Klyngja skal driva fram nye og spanande produkt, sikre verdiskaping frå dyrkar til industri og skape auka omsetning i alle ledd.


Sjå fleire referansar:

Snøhetta Regnskap


Snøhetta RegnskapSjå fleire referansar:

Adecco Sogndal


Adecco SogndalSjå fleire referansar:

Biltreff Førde


Biltreff Førde er vår første kunde til å prøve ut Facebook Canvas.

Biltreff Førde


Biltreff Førde er vår første kunde til å prøve ut Facebook Canvas.

Facebook Canvas er eit verktøy som på ein fin måte fortel di historie eller viser fram ditt produkt på ein litt annleis måte.

Du får vist panoramabilder i fullskjerm, som du kan bevege fram og tilbake 180 grader, bildekarusellar, knappar med lenker og engasjerende videoar med automatisk avspeling uten å forlate Facebook. Du får ei annonse som kommuniserer heilheitelig og godt.

I april/mai laga vi ei Facebook Canvas-kampanje for Biltreff, der vi annonserte for hybridbilen BMW 2-serie iPerformance Active Tourer. Alle annonsane blei målretta etter interesser, geografi og alder.

Annonsane har gitt bedre resultat i engasjement i forhold til vanlege Facebook-annonsar. Med låge kostnader per klikk blir annonsebudsjett overkommeleg.

Annonsene vert publisert rett i Facebook på mobil og nettbrett. Dette gjer at annonsa med element laster seg opp til 10 ganger raskare enn annonser som linkast over til nettsider. Annonser som kan sjåast rett i Facebook, uten å forlate appen, gjer det meir appelerande for folk å klikke.

Ein ser tydeleg forskjell på Facebook-engasjement før, i og etter annonseringsperioda til Biltreff.


Slik såg Facebook Canvas ut for Førde Biltreff:


Sjå fleire referansar:

Driftig.no (Sogn og Fjordane Fylkeskommune)


Driftig.no (Sogn og Fjordane Fylkeskommune)Sjå fleire referansar:

SIMAS


Eit interkommunalt renovasjonsselskap i Sogn som ønskjer å vere papirfritt innan 2020.

SIMAS


Eit interkommunalt renovasjonsselskap i Sogn som ønskjer å vere papirfritt innan 2020.

SIMAS ønskja å bli meir synleg på nett og i auka grad kunne kommunisere med kundene på nett. Dei trengte ein strategiplan for sosiale medium.

Vi har hjulpet dem å å komme i gang med ein Facebook-side som vi administrerer i ein oppstartsfase. Vi produserer artikler og saman med stoff dei allerede sit på, har vi mykje stoff å nytta oss av.

Det tek tid å bygge opp ein god Facebook-side, men vi er god på veg: facebook.no/simasfestingdalen.


Sjå fleire referansar:

Timbla langbord - ekte handverk frå Sogn


Ein gründer med lidenskap for langbord, tre og berekraftig produksjon.

Timbla langbord - ekte handverk frå Sogn


Ein gründer med lidenskap for langbord, tre og berekraftig produksjon.

Sogn Næring hadde ein gründer med gode produkt, men med behov for hjelp til å skape ein unik kontekst for produkta, ein merkevareplattform.

Saman med Gasta, tok vi tak i gamle skog- og handverkstradisjonar på Kaupanger, berekraftig produksjon og lidenskapen Ståle har for tre. Dette blei grunnlaget i heile merkevareplattforma.

Det er historia som er kjernen i Timbla. Korleis produkta vert laga, handverkstradisjonane på Kaupanger og kvaliteten på råvarane. Saman med Gasta og fotograf Marius Beck Dahle har vi skapt ei merkevariehistorie som er så mykje meir enn eit langbord. Sjå merkevarehistoria her.

Logo, grafisk profil og namn

Designer i Gasta, Ingar Midtbø, har skapt ein enkel, tidlaus logo og grafisk profil som byggjer opp under assosiasjonane vi vil ha fram (berekraft, tradisjonar og lidenskap for tre). Merkeløftet "Pure Norwegian Wood" var valt for at det òg skal fungere på eksportmarknaden. 

Utgangspunktet til namn var Sognefjord Langbord, men etter nokre rundar med Ståle blei vi einige om å finne eit betre namn. Fleire alternativ vart produsert og vurdert, før vi hamna på Timbla. Det er enkelt, kling godt, hadde ledig domene og er samansett av Timber + Amla (snikkarverkstaden ligg i Amla).


Sjå fleire referansar:

Hordaland Teater


Eit teater med nyopening i Logen med ønskje om auka marknadsføring i sosiale medium.

Hordaland Teater


Eit teater med nyopening i Logen med ønskje om auka marknadsføring i sosiale medium.

Skjermbilde 2016-10-31 13.50.11.png

Namnet av Jon Fosse vart satt opp 21. september til 8. oktober, eit velkjent stykke som ikkje har vore vist på Bergensscena på 20 år.

E-magasinet skulle auka forventning og nysgjerrigheit rundt teaterstykket, ved å produsere innhald utover den vanlege introteksten. Kven er skodespelarane? Kven er forfattarane? Kvifor er denne historia spennande?

Annonsar på Facebook og Instagram

Magasinet vart spredd på nett både før og under forestillingane. Artiklane blei annonsert på Facebook og Instagram, spissa geografisk mot dei ulike spelestadane.

Tilsaman blei artiklane klikka på over 1600 gonger, med eit annonsebudsjett på nokre tusenlappar. Dette kallar vi valuta for pengane.


Sjå fleire referansar: