Kva kan Drople?

Skape god kommunikasjon for deg og din bedrift.

Kva skal du fortelje? Korleis kan du fortelje det? Astri Knudsen er journalist med erfaring frå både nyheitsverda og innan marknadsføring. Nøkkelen til god kommunikasjon er gjengåande: Forstå dei du skal kommunisere med.

Drople kan hjelpe deg med dette. God kommunikasjon skapar gode relasjonar - og trufaste kundar. Fortel folk kva de kan, kva de driv med og kva de kan tilby. Drople hjelper deg med dei gode vinklingane!


 

Korleis skape godt innhald?

Det treng ikkje vere så vanskeleg.

  • Tenk innhald som engasjerer. Folk elskar å bli underhaldt og informert.

  • Tenk innhald som treffer målgruppa. Spiss gjerne mot geografiske område, aldersgrupper, interesser eller fagfelt.

  • Tenk innhald som gir auka treff i Google. Tenk søkeord, relevante lenker og mobilvennleg utsjåande.

  • Ikkje undervurder lesarane, dei kan ofte meir enn du trur. Tenk innhald som svarar på eit problem og gi lesarane noko dei ikkje allerede veit.


 

Kva kan du gjere?

Rådfør deg med meg.

Fortel kva behov de har og kva de ønskjer å bli betre på, så finn vi gode løysingar i fellesskap. Drople satsar på kvalitet, men gjer det ikkje meir avansert enn det er.