Vi produserer artiklar for Kviknes Hotel i Balestrand, både på norsk og engelsk. Formålet er å vise kva hotellet og omgivnadene kan tilby. Fotturar, attraksjonar, historie, mat og fasilitetar.

 
 

Sjå fleire referansar: