Simas.png

SIMAS

Sogn interkommunale miljø- og avfallselskap ønskja å bli meir synleg på nett, redusere informasjon til sin abbonnentar på papir og i auka grad kunne kommunisere med kundene på nett.

Drople har utarbeida ein strategiplan for nettside og sosiale medium. Med jamnleg innhaldsproduksjon, auka stadig følgjarar på sosiale medium, dei har auka trafikk til nettsida og dei kan kommunisere direkte ved hjelp av kommentarar, meldingar.

kunnskapsparken sogn og fjordane.png

Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane

Ei travel og dyktig gjeng, som treng hjelp til å fortelje om alle dei spennande prosjekta dei jobbar med.

Kunnskapsparken har en viktig rolle når det kjem til vekts og nyetableringar i fylket. Drople har mellom anna laga magasin i samband med 15-års jubileum - som viser prosjekt, gründarar og samarbeidspartnarar.

I tillegg har Drople ei fast produksjon av nytt innhald til nettside og sosiale medium.

Bedriftshelse1

driftig

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Eig driftig.no - ei nettstad for deg som vil starte bedrift i fylket. Hjulpe til med innhald på nettsida.

adecco sogndal stillingsannonse.png

Adecco Sogndal

Driv med rekruttering, ønskja hjelp til å lage ei mer kreativ annonse for ei kunde. Men finn.no som landingsside, knytta vi opp annonsa med ei eiga side til annonsering i Google AdWords, i tillegg til aktivt bruk i sosiale medium.