Skjermbilde 2016-10-31 13.50.11.png

Namnet av Jon Fosse vart satt opp 21. september til 8. oktober, eit velkjent stykke som ikkje har vore vist på Bergensscena på 20 år.

E-magasinet skulle auka forventning og nysgjerrigheit rundt teaterstykket, ved å produsere innhald utover den vanlege introteksten. Kven er skodespelarane? Kven er forfattarane? Kvifor er denne historia spennande?

Annonsar på Facebook og Instagram

Magasinet vart spredd på nett både før og under forestillingane. Artiklane blei annonsert på Facebook og Instagram, spissa geografisk mot dei ulike spelestadane.

Tilsaman blei artiklane klikka på over 1600 gonger, med eit annonsebudsjett på nokre tusenlappar. Dette kallar vi valuta for pengane.


Sjå fleire referansar: